Alle artikelen over: Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (Vpb) wordt geheven op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De vennootschapsbelasting is een, bij wijze van aanslag geheven, directe belasting van de winsten van lichamen. ‘Lichamen’ is de verzamelnaam voor de in de Wet vennootschapsbelasting 1969 opgesomde rechtspersonen en andere rechtsentiteiten. De heffing van vennootschapsbelasting strekt zich uit tot alle ondernemingswinsten — in enkele gevallen nog vermeerderd met sommige andere voordelen — die behaald worden door deze belastingsubjecten.

Het vennootschapsbelastingtarief bedraagt 20% voor winsten tot € 200 000 (het MKB-tarief) en 25% voor winsten boven de € 200 000. De vennootschapsbelasting heeft faciliteiten voor bedrijven die een fiscale eenheid vormen, of een belang van meer dan 5% hebben in een andere vennootschap (deelnemingsvrijstelling).