Belastingen

Open Navigator bevat content uit het belastingrecht over onder meer de inkomstenbelasting en loonbelasting (zoals de IB 2001), maar ook bedrijfsbelastingen zoals de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld VPB 1969) en omzetbelasting (BTW).

  1. Inkomstenbelasting
  2. Loonbelasting
  3. Belastingrecht
  4. Omzetbelasting
  5. Vennootschapsbelasting

Huren, pensioenen & intellectueel eigendom

Ook artikelen uit het huurrecht (bijv. huurovereenkomsten), het strafrecht (materieel- en formeel strafrecht), pensioenen (bijv. AOW) en het intellectuele eigendomsrecht (bijv. octrooien) zijn opgenomen.

  1. Strafrecht
  2. Huurrecht
  3. Intellectueel Eigendom
  4. Pensioenen

Vakstudie

De Vakstudie is sinds tijden het meest gebruikte en complete naslagwerk voor fiscalisten. In Open Navigator zijn de inleidingen op het belastingrecht uit de encyclopedie beschikbaar, bijvoorbeeld van de Wet op de Milieugrondslag of de Omzebelasting 1968.

  1. Vakstudie