Alle artikelen over: Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. De bestraffing staat voorop en daarin onderscheidt het strafrecht zich van het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht. In dat recht staat de vergoeding van de aangerichte schade centraal. Het slachtoffer speelt in het strafrecht een bescheiden rol, al is die rol in het laatste decennium groter geworden.

Materieel en formeel strafrecht
Strafrecht valt uiteen in het materiële strafrecht (de beschrijving van strafbare feiten en straffen) en het formele strafrecht of het strafprocesrecht (de procedurele regels volgens welke het materiële strafrecht wordt toegepast). Het materiële strafrecht is met name opgenomen in het Wetboek van Strafrecht en het formele strafrecht in het Wetboek van Strafvordering.