Alle artikelen over: Pensioenen

Pensioen is een voorziening in de vorm van een periodieke uitkering die de werknemer of zijn nabestaanden voorziet van een inkomen op het moment dat de werknemer door ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden niet in staat is dit inkomen door arbeid te verwerven.

Het pensioenstelsel wordt onderverdeeld in drie ‘pijlers’:
• De eerste pijler: overheidsvoorzieningen (AOW, Anw, AWBZ).
• De tweede pijler: pensioenvoorzieningen. In de tweede pijler komen alle ouderdomsvoorzieningen aan de orde zoals die door een werkgever geregeld kunnen worden voor werknemers.
• De derde pijler: individuele regelingen. De ‘derde pijler’ is vrijwillig, alle inkomensvoorzieningen die mensen zelf treffen vallen hieronder zoals lijfrente, levensverzekeringen en inkomsten uit eigen vermogen.

Pensioensoorten zijn:
• het ouderdomspensioen;
• het partnerpensioen;
• het wezenpensioen;
• het arbeidsongeschiktheidspensioen.