Alle artikelen over: Omzetbelasting

Omzetbelasting of BTW is een kostprijsverhogende belasting op het verbruik van goederen en diensten. De omzetbelasting wordt op indirecte wijze geheven: via de aanschaf van goederen door bedrijven of personen.

De belastingplichtigen, ondernemers, zijn aan de fiscus BTW verschuldigd over de vergoedingen die zij ontvangen voor de door hen verrichte leveringen en diensten. Ondernemers brengen op de aldus verschuldigde omzetbelasting de aan hen in rekening gebrachte of door hen verschuldigde omzetbelasting voor aan hen verrichte leveringen van goederen en aan hen verleende diensten in mindering, de aftrek van voorbelasting. Zo drukt de omzetbelasting bij de eindverbruikers van goederen en diensten.

De omzetbelasting kent drie tarieven. Het algemene tarief van 21%, het verlaagde tarief van 6% en het nultarief. Nederland dient in de nationale omzetbelastingwetgeving, onder andere de Wet omzetbelasting 1968, rekening te houden met de richtlijnen van de Europese Unie. Met name Richtlijn 2006/112/EG neemt een belangrijke positie in.