Alle artikelen over: Loonbelasting

Loonbelasting wordt geheven over het loon van werknemers of met hen gelijkgestelde personen. De Wet loonbelasting 1964 merkt als werknemer onder meer aan degene, die tot een inhoudingsplichtige in een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. Loonbelasting is de belasting die door de werknemer over zijn loon verschuldigd is en die door zijn werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden en namens de werknemer aan de fiscus wordt betaald.

Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. In sommige gevallen is de loonbelasting een eindheffing. De loonbelasting als eindheffing wordt niet ingehouden op het loon van de werknemer, maar komt voor rekening van de werkgever. Eindheffing vindt onder meer plaats bij de werkkostenregeling en excessieve vertrekvergoedingen.