Alle artikelen over: Intellectuele-eigendomsrecht

Het intellectueel eigendom valt onder het intellectuele-eigendomsrecht (IE). IE de verzamelnaam voor wetten en verdragen die het eigendomsrecht regelen voor producten van intellectuele arbeid. Bij intellectuele-eigendomsrecht kent een overheid bepaalde rechten toe aan de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk. Alleen degene die over het intellectuele-eigendomsrecht beschikt mag het product produceren, het muziekstuk vastleggen of het boek publiceren en vermenigvuldigen.

Rechtsgebieden: de volgende soorten van intellectuele eigendom kunnen worden onderscheiden:
• Het auteursrecht: het portretrecht en het beeldrecht;
• Het databankenrecht;
• Het octrooirecht;
• Het merkenrecht;
• Het handelsnamenrecht;
• Het tekeningen- en modellenrecht;
• De naburige rechten: De intellectuele-eigendomsrechten van artiesten op hun uitvoeringen van (andermans) werk;
• Het kwekersrecht.