Alle artikelen over: Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen. De Wet inkomstenbelasting 2001 kent drie gesloten boxen. Binnen iedere box gelden eigen regels voor het bepalen van het belastbare inkomen waarop de box betrekking heeft. In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning bepaald en in box 2 het inkomen uit aanmerkelijk belang. Het box 3-inkomen is het inkomen uit sparen en beleggen, ook wel de vermogensrendementsheffing genoemd.

Tariefstructuur inkomstenbelasting
Iedere box heeft zijn eigen tariefstructuur. Het tarief van box 1 is een oplopend tarief met vier schijven. Over het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang, box 2, wordt inkomstenbelasting geheven naar een vast tarief van 25%. In box 3 wordt een forfaitair rendement belast naar een tarief van 30%. Dit forfait is gesteld op 4% van de waarde van het vermogen, Op de in totaal over de inkomsten uit de drie boxen verschuldigde inkomstenbelasting komen één of meerdere heffingskortingen in aftrek, om zo tot het totale af te dragen bedrag te komen.