Alle artikelen over: Huurrecht

Een huurovereenkomst is, volgens art. 7:201 van het burgerlijk wetboek, een overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Van huur is sprake als de ene partij, de verhuurder, het gebruik van een zaak verstrekt aan de andere partij: de huurder die daarvoor een tegenprestatie moet betalen.

Voor de vraag of een bepaalde overeenkomst een huurovereenkomst is of niet, is doorslaggevend of de overeenkomst voldoet aan de wettelijke definitie. Het gaat om de inhoud. Partijen kunnen bijvoorbeeld spreken over lease, als die lease-overeenkomst voldoet aan de definitie van de huurovereenkomst dan is het een huurovereenkomst.