Alle artikelen over: Belastingrecht

Het belastingrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. De heffing van rijksbelastingen wordt geregeld in belastingwetten. Voor vrijwel elke soort belasting is er een aparte wet. De bekendste zijn de Wet op de inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De verschillende belastingen binnen het belastingrecht zijn te verdelen in directe en indirecte belastingen.

In de Algemene wet bestuursrecht en Algemene wet inzake rijksbelastingen staan algemene regels die voor de heffing van (nagenoeg) alle rijksbelastingen gelden. Deze regels gaan onder meer over de verplichting tot het doen van aangifte, de termijn waarbinnen belastingaanslagen moeten worden opgelegd en binnen welke termijn een bezwaarschrift kan worden ingediend tegen een belastingaanslag. De invordering van belastingen is geregeld in de Invorderingswet.